Kirjaudu / Sign In

Varausehdot

YLEISET VARAUSEHDOT

Voimassa 25.10.2019 alkaen

 

MAJOITUSVARAUKSEN TEKEMINEN JA MAKSU

Varaaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja tehdessään yhteydenottoja majoitusovi.com sivustolla oleviin majoituskohteesiin. Yhteydenotto tehdään ensisijaisesti sivuston kautta tai sähköpostitse osoitteeseen info@majoitusovi.com, jolloin viesti välitetään majoittajan sähköpostiin. Yhteydenottoja tehtäessä henkilön tulee olla täysi-ikäinen.

Yhteydenotto tehdään valitsemalla sivustolta majoituskohde, (majoituksen ajankohta) ja montako henkilöä kohteeseen majoittuu. Varaaja jättää yhteydenottoa tehdessään kaikki pyydetyt yhteystietonsa, jolloin majoittaja voi vastata yhteydenottopyyntöön. Majoittaja ja varaaja sopivan keskenään majoituksesta. Majoitusovi.com toimii ainoastaan ilmoitusalustana majoitusilmoituksille eikä vastaa majoittajan ja varaajan välisistä sopimuksista. Jokaisella majoittajalla on omat varausehtonsa, joihin varaajan odotetaan sitoutuvan.

Kohteen majoittaja lähettää saapumisohjeet ja muut tärkeät tiedot majoittumisesta hyvissä ajoin varaajan sähköpostiin.

Varaaja maksaa majoituksensa majoittajan ilmoittamien ehtojen mukaisesti suoraan majoittajalle.

MAJOITUKSEEN SISÄLTYY

Majoittaja ja varaaja sopivat keskenään mitä majoituksen hintaan sisältyy

SAAPUMISOHJEET JA AVAINTEN LUOVUTUS

Varausvahvistuksen jälkeen kohteen majoittaja lähettää varaajalle sähköpostilla saapumisohjeet, tiedot yhteydenottoa varten sekä ohjeet avaimen luovutukseen.

SIIVOUS

Majoituskohteen siivouskäytäntö on aina tarkistettava kohteen ilmoituksesta. Majoitusjakson aikana ilmenevä siivoustarpeen hoitaa majoittuja itse.

HUONEKALUT

Majoituskohteen kalusteet on tarkistettava ilmoituksesta.

MAJOITTUJIEN LUKUMÄÄRÄ

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä varausta tehdessä on ilmoitettu. Varauksen jälkeen majoittujien lukumäärästä voi neuvotella kohteen majoittajan kanssa. Teltan, asuntoauton, asuntovaunun tai vuokrattavien palveluiden (esim.kylpypalju) käyttö majoituskohteessa tai tuominen majoituskohteen pihamaalle ilman omistajan lupaa on kielletty.

KORVAUSVELVOLLISUUS

Varauksen tekijä on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle oleskelunsa aikana aiheutuneet vahingot, jotka eivät johdu normaalista asumisesta ja kulumisesta. Varaaja sitoutuu varausta tehdessään korvaamaan tällaiset vahingot, mikäli majoituspaikka näin vaatii. Tälläisistä vahingoista majoittajan tulee ilmoittaa sähköpostilla kirjallisesti info@majoitusovi.com sivustolle. Aiheutuneista vahingoista majoittaja tekee kustannusarvion kirjallisesti ja lasku lähetetään asiakkaalle. Mikäli varaaja kadottaa tai ei palauta avaimia/avainta vastaa hän kaikista lukituksen uudelleen sarjoittamisen kuluista ja aiheutuneesta työstä.

LEMMIKKIELÄMET JA TUPAKOINTI

Tupakointi on kaikkien kohteiden sisä- ja parveketiloissa ehdottomasti kielletty. Majoittaja osoittaa majoittujille kohdetta lähimmän sallitun tupakointipaikan. Lemmikeistä on kerrottu käytännöt jokaisen ilmoituksen kohdalla.

HUOMAUTUKSET MAJOITUSKOHTEESTA

Mikäli huomaat majoituspaikassasi jotain puutteita tai asioita, jotka eivät ole ilmoituksen mukaisia, niin ota välittömästi yhteys majoittajaan. Jälkikäteen tulleita puutteita ei huomioida. Joissakin kohteissa voi luvatussa internetyhteydessä  esiintyä häiriöitä. Niistä tulee ilmoittaa välittömästi majoituspaikalle ja ne pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Majoituspaikka ei myönnä hyvityksiä majoitushinnasta mahdollisten internet-yhteydessä  tai matkapuhelinverkossa esiintyvien häiriöiden tai toimimattomuuden perusteella.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti majoituspaikan ohjeiden mukaisesti. Suullisesti tehty varauksen peruutus ei ole pätevä. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut majoituspaikalle. Toimistoajan ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä. Varaaja on velvollinen tarkistamaan majoituspaikan käytännön majoitusmaksujen palautuksesta varauksen peruuttamisen yhteydessä.

Sairaus- tai tapaturmatilanteissa kannattaa kysyä korvausta oman vakuutusyhtiön matkavakuutuksesta.

MAJOITUSPAIKAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Majoituspaikan oikeus perua varaus on selvitettävä majoituspaikan varausehdoista.

MAJOITUSPAIKAN TILOJEN VUOKRAAMINEN ETEENPÄIN

Majoituskohteen edelleen-/jälleen-/tai alivuokraus kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty ellei majoittajan ja varaajan välillä ole muuta sovittu.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISUPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat aina ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan majoituspaikan kotikunnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kaikissa tapauksissa ongelmien ilmentyessä pyydämme kääntymään ensin majoittajan puoleen sekä antamaan tiedonannon myös osoitteeseen info@majoitusovi.com

Mukavaa lomaa ja muistathan arvioida majapaikan!